OSOBA DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Sosnowiec, Pół etatu