50-lecie miesięcznika „W drodze”

On-line, Wydarzenie