7 zawodów dla Pokolenia Flexi, czyli subiektywny przegląd ofert pracy portalu pracy i aktywności dla ludzi 50+

21 lutego 2022 | Rynek pracy/ Zatrudnienie/ Aktywizacja zawodowa | Artykuły