Akademia Każdego Wieku w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Gdynia

Gdynia | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+