Bądź flexi – pracuj w marketingu! O sytuacji i możliwościach rozwoju zawodowego pokolenia 50+ w branży komunikacji marketingowej.

28 września 2021 | Rynek pracy/ Zatrudnienie/ Aktywizacja zawodowa | Artykuły