Centra Aktywności Seniorów w Krakowie

Kraków, Wydarzenie