Co dalej z aktywnością zawodową osób dojrzałych? Jakie bariery są jeszcze do pokonania?

02 lutego 2022 | Rynek pracy/ Zatrudnienie/ Aktywizacja zawodowa | Artykuły