Czas na „nowe pokolenie” w pracy! Czas na Pokolenie Flexi! Strategie HR przeciwdziałające rotacji vs pracownik 50+?

25 stycznia 2022 | Rynek pracy/ Zatrudnienie/ Aktywizacja zawodowa | Artykuły