Czy istnieje „gen przedsiębiorczości"? Portrety Pokolenia Flexi - wywiad ze Stanisławem Wiśniewskim

12 sierpnia 2021 | Rynek pracy/ Zatrudnienie/ Aktywizacja zawodowa | Wywiady