Czy nieaktywne dotąd zawodowo osoby 50+ zastąpią pracowników ze Wschodu?

07 października 2021 | Rynek pracy/ Zatrudnienie/ Aktywizacja zawodowa | Artykuły