Debata wolontariacka: „O potrzebie wspierania osób w ich domach”

Łódź, Wydarzenie