Dialog wspólnotowy "Czy Polska jest podzielona?"

On-line, Wydarzenie