Dlaczego Pokolenie Flexi oczekuje dobrych doświadczeń w procesie rekrutacji? Czym jest Candidate Experience?

31 sierpnia 2022 | Rynek pracy/ Zatrudnienie/ Aktywizacja zawodowa | Artykuły