Dłonie Pełne Światła. Wprowadzenie do uzdrawiania energią.

Nowe Kawkowo, Wydarzenie