Dłonie Pełne Światła. Wprowadzenie do uzdrawiania energią.

Warszawa, Wydarzenie