Dzięcioł czarny – wektor bioróżnorodności naszych lasów

Warszawa, Wydarzenie