Flexi.pl inspiruje – rozmowa z Katarzyną Łakińską w Mam Startup

22 lipca 2021 | Rynek pracy/ Zatrudnienie/ Aktywizacja zawodowa | Wywiady