Gołdapski Uniwersytet III Wieku Gołdap

Gołdap | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+