Informator dla Seniorów w czasie pandemii.

Warszawa, Wydarzenie