Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Podkarpackiej Szkole Wyższej im. Bł ks. Władysława Findysza Jasło

Jasło | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+