Krajowa Izba Managerów Opieki Senioralnej – rekomendacja dla Flexi.pl

On-line, Wydarzenie