Nidzicki Uniwersytet III Wieku “Młodzi Duchem” Nidzica

Nidzica | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+