„O wieku nie stanowi gładka skóra, ale ciekawość poznawania otaczającego nas świata”, czyli #DoPowiedzenia z profesorem Krzysztofem Bieleckim, laureatem Plebiscytu Flexi.pl!

05 kwietnia 2022 | Rynek pracy/ Zatrudnienie/ Aktywizacja zawodowa | Materiały video