Open Forum 2023, „Przyszłość Organizacji. Redefinicja”

Warszawa, Wydarzenie