Otwarta Wszechnica Ekonomiczna „Erga Omnes” przy Uniwersytecie Ekonomicznym Poznań

Poznań | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+