„Podstawą mentoringu jest bliska i partnerska relacja między Mistrzem a Uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału Ucznia” – o idei projektu EST European Senior Together Senior Experten

25 kwietnia 2023 | Współpraca partnerska | Wywiady