Pokolenie Flexi – pokolenie osób z doświadczeniem, które ma się czym dzielić

12 kwietnia 2021 | Rynek pracy/ Zatrudnienie/ Aktywizacja zawodowa | Wywiady