Polski Czerwony Krzyż – pomoc Ukrainie!

Cała Polska, Wydarzenie