Pomiędzy chęcią a ageizmem, czyli Pokolenie Flexi na rynku pracy

21 czerwca 2022 | Rynek pracy/ Zatrudnienie/ Aktywizacja zawodowa | Artykuły