Pracownicy 50+ na celowniku rekrutera, czyli nasz artykuł w magazynie „Personel i Zarządzanie”

04 listopada 2021 | Rynek pracy/ Zatrudnienie/ Aktywizacja zawodowa | Artykuły