Pracownik 70+? O korzyściach, jakie płyną ze współpracy z osobami po 60 roku życia, rozmawiamy z Aleksandrą Laudańską.

22 października 2020 | Rynek pracy/ Zatrudnienie/ Aktywizacja zawodowa | Wywiady