Przemyski Uniwersytet Trzeciego Wieku Przemyśl

Przemyśl | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+