Rezydenci historii, czyli jak pasja do podróżowania owocuje stworzeniem szansy dla dojrzałych osób na zdobycie zawodu przewodnika

15 marca 2022 | Rynek pracy/ Zatrudnienie/ Aktywizacja zawodowa | Artykuły