Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Toruń, Wydarzenie