Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Centrum Kształcenia Ustawicznego Sopot

Sopot | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+