Sprawiedliwość, reż. Michał Zadara

Warszawa, Wydarzenie