Studia podyplomowe z PSYCHOGERONTOLOGII i AKTYWIZACJI SENIORÓW

Opole, Wydarzenie