ŚWIATŁO dla Ukrainy | СВІТЛО для України

Poznań, Wydarzenie