Telefoniczne poradnictwo psychologiczne i prawne dla Seniorów.

Łódź, Wydarzenie