Trend quiet quitting przetacza się przez świat. Czy dotyczy Pokolenia Flexi?

14 lutego 2023 | Rynek pracy/ Zatrudnienie/ Aktywizacja zawodowa | Artykuły