Unia Europejska ogłasza rok 2023 Europejskim Rokiem Umiejętności

01 grudnia 2022 | Działalność międzynarodowa | Artykuły