Uniwersytet Każdego Wieku przy Wyższej Szkole Bankowej Poznań

Poznań | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+