Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Marynarki Wojennej Gdynia

Gdynia | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+