Uniwersytet Trzeciego Wieku Ateneum przy Szkole Wyższej Gdańsk

Gdańsk | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+