Uniwersytet Trzeciego Wieku Calisia Kalisz

Kalisz | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+