Uniwersytet Trzeciego Wieku Czarnków

Czarnków | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+