Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Legnickiej Legnica

Legnica | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+