Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawłła II Łódź

Łódź | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+