Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Koszalińskiej Koszalin

Koszalin | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+