Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Akademii Ignatianum Kraków

Kraków | Edukacja/ Oświata/ Wychowanie | Baza UTW i Klubów Senior+